חברת התכוף במו""מ עם צבא בחריין לעיסקה בהקף של 2 מ’ ד’

חברת התכוף שבאזור התעשייה ציפורית מנהלת מגעים עם צבא בחריין לאספקת 100 מטבחי שדה בהיקף של כ- 2 מיליון דולר.

סגן הרמטכ””ל של צבא בחריין שביקר בביתן החברה בתערוכה באנקרה ביקש לקבלת הצעת מחיר מפורטת עבור צבאו.

מנכ””ל החברה, ישראל שוטלנד מסר עוד כי החברה וחברת ישרא טים מנהלות מו””מ עם הכוחות המיוחדים של הצבא התורכי להקמת יחידה של פיקוד העורף לחילוץ והצלה. בין היתר, מדובר בפרויקט להספקת ציוד ורכבים לחילוץ, להצלה ולטיפול בחומרים מסוכנים בהקף של מיליוני דולרים.

צבר ההזמנות של החברה עומד על כ- 100 מיליון ש””ח שיסופק ברובו בשנת 2000. זהו גידול של כ- % 40 לעומת המכירות בשנת 99′.

החברה מייצרת רכבי כיבוי, חילוץ והצלה, ציוד לטיהור אב””כ, בתי חולים ניידים ועוד.Open all references in tabs: [1 – 3]

This entry was posted in IL and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply