Ấn-Trung đối đầu trong cuộc đua trên thị trường máy bay

  • Toan canh kinh te tuan 2401 30012016Toàn cảnh kinh tế tuần 24/01 – 30/01/2016

    Từ ngày 1/5/2016, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức được điều chỉnh từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng. Năm 2016, Việt Nam được dự báo tỷ lệ lạm phát chỉ khoảng 1,4%, tăng trưởng tín dụng đạt 16 – 18 %, tỷ giá biến động 3 – 4%. Cận tết, chỉ số tiêu dùng không đổi so với tháng trước, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, những

  • This entry was posted in VN and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

    About News4Me

    Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

    Leave a Reply