EN TAUSHETSBELAGT KAMP

Årets Raftopris går til en menneskerettighetsorganisasjon i Bahrain som trenger å få saken deres på den internasjonale dagsorden.

Denne helgen tildeles Raftoprisen til Bahrain Center for Human Rights (BCHR). Begrunnelsen for årets tildeling er
organisasjonens «langvarige og modige arbeid for fundamentale menneskerettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet». Rafto-komiteen ønsker med prisen å «rette søkelyset mot systematiske
menneskerettighetsbrudd i en region der overgrep altfor ofte blir møtt med taushet fra vestlige regjeringer».

I kjølevannet av den arabiske våren har Bahrain opplevd store demonstrasjoner for demokrati siden februar 2011. Den internasjonale tausheten frihetskampen der har blitt møtt med, er svært
frustrerende for oss med bahrainsk bakgrunn å være vitne til. Vesten fortsetter deres forbindelser med regimet, tross det står bak vilkårlige arrestasjoner, tortur og drap av demonstranter. Land som
Storbritannia, Tyskland og USA gir fremdeles militær støtte til det oljerike landet, selv om det brukes mot fredelige demonstranter. «Fundamentale menneskerettigheter ofres for økonomiske og
strategiske hensyn,» slik Rafto-komiteens leder Martin Paulsen uttalte det under kunngjøringen av prisvinnerne.

Den lille øystaten i gulfregionen styres av en sunni-muslimsk kongefamilie, mens 2/3 av Bahrains 700 000 statsborgere er sjiamuslimer. Dette aspektet fremheves ofte når internasjonal presse
skriver om opprøret i landet, der det fremstilles som om det er en sekterisk konflikt. Sannheten, som Rafto-komiteen understreket, er at den herskende Al-Khalifa-familien spiller på en
splitt-og-hersk-teknikk og på sunni-befolkningens frykt for et sjiamuslimsk styre. Demonstrantene, derimot, har fra første stund presisert at dette ikke er et sekterisk opprør. Slagord som «Verken
sunni eller sjia. Kun bahrainsk» har blitt ropt i protestene, og fengsling av dissidenter har også nådd sunni-muslimske aktivister.

Ledere av BCHR, Nabeel Rajab og Maryam Al-Khawaja, har sagt at motstand mot regimet er en ikke-voldelig kamp for fundamentale menneskerettigheter. For deres standpunkter har de måttet betale dyrt.
Rajab har vært fengslet siden juli 2012, blant annet for en Twitter-melding der han kritiserer landets statsminister som har
sittet over 40 år ved makten uten folkets mandat. Al-Khawaja er blitt tvunget til eksil i Danmark, mens flere
familiemedlemmer er fengslet i Bahrain. Hun er i Bergen denne helgen for å motta prisen.

Raftoprisen gir en viktig anerkjennelse av BCHRs arbeid for menneskerettigheter og den prisen de har måttet betale. Samtidig er det ønskelig om den kan gi oppmerksomhet rundt et folks
frihetskamp og kleblingen de møter, som ellers har vært internasjonalt taushetsbelagt. Bahrainerne har stor behov for å få saken deres kjent, i håp om at det vil øke presset på det autoritære regimet
om å overholde sine menneskerettslige forpliktelser.

Open all references in tabs: [1 – 4]

This entry was posted in NO and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply