Obama: Proti Islámskému státu nestojíme sami. Děkuji arabským …

Do ternch leteckch der na pozice radikl v okol syrskho msta Rakka se krom USA zapojily tak Jordnsko, Bahrajn, Sadsk Arbie, Katar a Spojen arabsk emirty. Obama jim za ast v koalici podkoval. ekl tak, e bude dl usilovat o ir mezinrodn podporu.

Obama zdraznil, e ve sv strategii, kterou ji dve pedstavil Amerianm, vslovn uvedl, e bude proti radiklm postupovat v Irku i v sousedn Srii. Amerika pr nebude tolerovat dn “pstavy bezpe” terorist, kte ohrouj americk obany. Boj proti radiklm z IS nebude podle americkho prezidenta krtkodobou zleitost, je ale podle nj nezbytn pro bezpenost USA, Blzkho vchodu i celho svta.

BOJ PROTI RADIKLM

Postoj vybranch zem k leteckm derm Amerian a dalch zem proti pozicm Islmskho sttu (azeny abecedn):

ARABSK ZEM

 • Na leteckch derech Amerian proti pozicm IS v Srii se podlej tak Bahrajn, Jordnsko, Katar, Sadsk Arbie a Spojen arabsk emirty. Sadsk Arbie tak poskytne sv zem k americkmu vcviku syrskch bojovnk proti IS.
 • Rovn Egypt, kter se potk s teroristickmi toky, podporuje mezinrodn koordinovanou akci proti IS, leteckch der se ale zatm nehodl astnit. Nsilnou kampa islamistickch radikl v Egypt odstartovalo losk svren islamistickho prezidenta Muhammada Mursho armdou. Terem islamist jsou vtinou bezpenostn sly.

AUSTRLIE

 • Austrlie 22. z oznmila, e se pipoj k leteckm derm na IS. Neupesnila vak, zda se australsk sthaky budou podlet pmo na bombardovn, nebo poskytnou pouze podporu.

BRITNIE

 • Britniev teroznmila, e se zatm nerozhodla, zda se k USA a k arabskm spojencm pipoj a bude se rovn na derech podlet. Zatm dodv zbran a materiln pomoc kurdskm jednotkm, kter bojuj proti islamistm, a slbila tak, e pome s jejich vcvikem.

ESKO

 • esk republika podle premira Bohuslava Sobotky neuvauje o tom, e by se do leteck operace zapojila. Premir pipomnl zsilky munice, kter byla poslna z esk republiky do Irku na podporu bojovnk z kurdskch jednotek.

FRANCIE

 • Francouzsk sthac letouny 19. z poprv udeily na pozice IS v Irku a zniily islamistm sklad. Francie se tak stala prvn zem, kter se oficiln pipojila k americkm nletm na cle IS. Francie rovn pomh v boji proti radiklm dodvkami zbran a podl se na vcviku kurdskch jednotek bojujcch proti islamistm.

NATO

 • NATO neplnuje sv pm vojensk zapojen do vojenskch operac, je ale pipraveno, pokud o to pod vlda v Bagddu, pomoci s vcvikem irckch bezpenostnch sil. Chce se tak podlet na lep vmn zpravodajskch informac, kter m lenskm zemm pomoci vyrovnat se s hrozbou plynouc z nvratu nkterch bojovnk IS zpt do jejich mateskch zem v Evrop.

NMECKO

 • Nmecko v polovin z oznmilo, e se k leteckm tokm proti IS nepipoj. Vlda ale rozhodla, e Kurdm, kte v severnm Irku bojuj proti IS, Nmecko dod protipancov rakety a samopaly.

RUSKO

 • Moskva oznmila, e americk nlety proti islamistm v Srii bez souhlasu Damaku a mandtu OSN pedstavuj akt agrese.

SPOJEN STTY

 • Spojen stty nasadily sv letectvo proti islamistm v Irku v srpnu a omezovaly se pouze na zpad a sever zem. Od 8. srpna tam podnikly vce ne 160 nlet. Nedvno Amerian poprv zatoili na pozice radikl i pobl Bagddu a nyn podnikli s nkolika arabskmi zemmi prvn leteck dery proti pozicm IS v Srii. USA se tak podlej na vcviku a vyzbrojovn irckch a kurdskch jednotek a schvlily rovn pln na vyzbrojovn umrnn syrsk opozice.

TURECKO

 • lensk zem NATO, kter soused s Irkem i Sri, u dve uvedla, e je ochotn spolupracovat v rmci humanitrn pomoci, do ppadnch bojovch operac se ale zapojit nechce. Ankara to zdvodovala zejmna ohledem na osud 49 tureckch zajatc, kter radikln islamist v ervnu unesli z konzultu v irckm Mosulu. Ti vak byli nedvno proputni.
 • Turecko v minulch dnech pijalo 138 000 syrskch Kurd, kte utekli ped postupujcmi radikly z IS. Vztahy mezi centrln tureckou vldou a kurdskou meninou, obvajc jihovchod zem, jsou ale dlouhodob napjat. Ozbrojen boj za vytvoen vlastnho nrodnho sttu (Kurdistnu) si vydal u pes 40 000 obt. Podle agentur kurdt pedstavitel podezraj Turecko, e v syrskm konfliktu stran sunnitskmu hnut IS, kter Ankara povauje za anci jak svrhnout reim Bara Asada.
This entry was posted in CZ and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply