Otevřeli jsme možnost pro přímé linky do Bahrajnu

Při příležitosti mezinárodní letecké přehlídky BIAS 2016 v Bahrajnu v pátek 22. ledna ministři dopravy Dan Ťok a Kamal Bin Ahmed Mohammed podepsali dvoustrannou dohodu o letecké dopravě mezi Českou republikou a Bahrajnským královstvím. Je předpokladem pro budoucí pravidelný provoz do Bahrajnu.

Sjednání dvoustranné letecké dohody bylo podmínkou bahrajnské strany pro další provoz Českých aerolinií (ČSA) a přináší posílení vzájemných vztahů a zejména právní jistotu do vzájemných vztahů v oblasti civilního letectví. Je vyústěním vzájemné spolupráce mezi oběma zeměmi, které probíhala už v 90. letech minulého století. Tehdy ČSA zajišťovaly přímý letecký provoz mezi ČR a Bahrajnem pouze na základě prozatímního provozního oprávnění. Přestože dohodu se již v roce 2001 podařilo sjednat, formálně nikdy nevstoupila v platnost. „Už dříve jsme Bahrajn využívali jako mezilehlého bodu při dálkových letech ČSA do Bangkoku. A nyní jsme konečně podepsáním vzájemné dohody s Bahrajnem otevřeli možnost i pro přímé linky do Bahrajnu. Věřím, že jich čeští dopravci do budoucna využijí,“řekl ministr dopravy Dan Ťok.

A ktuálně čeští dopravci o zahájení pravidelného provozu do Bahrajnu neuvažují a zahájení přímého provozu nelze aktuálně očekávat ani z bahrajnské strany.Oblast Perského zálivu je však trvalým předmětem českého zájmu. Dohoda pak v každém případě nabízí široké možnosti komerčního využití pro letecké dopravce obou stran a současně moderní smluvní rámec a právní jistotu ve vzájemných vztazích.

This entry was posted in CZ and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply