Storbank fortsatt skeptisk til Hydro

JPMorgan hever sitt kursmål på Hydro til 21 kroner fra tidligere 20 kroner, men gjentar sin undervektanbefaling på aksjen.

JPMorgan mener at Feds beslutning om å utsette nedtrappingen av obligasjonskjøpsprogrammet trolig vil fortsette å støtte opp under råvaremarkedene, men banken mener fortsatt at Hydro er en risikabel plassering.

– Vår konklusjon er uendret, vi mener at Hydro og Alba (Aluminium Bahrain red. anm.) er mest eksponert mot risikoen for fallende priser, skriver banken ifølge Dow Jones Newswires.

This entry was posted in NO and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply