UD avråder från resor till Libanon

Utrikesdepartementet har i dag utökat sin rekommendation om resor till Libanon till att gälla hela landet med anledning av det skärpta säkerhetsläget kring Syrien.

Tidigare avråddes svenskar från resor till vissa områden i Libanon.

Sverige har nu följt flera andra länder, som Storbritannien, Frankrike, Bahrain och Kuwait.

Bahrain och Kuwait har också uppmanat sina medborgare i Libanon att resa därifrån.

Ekot

This entry was posted in SE and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply