Zákaz demonstrací v Bahrajnu. Opozice porušuje právo na svobodu …

Mimo zkon postavil bahrajnsk parlament protivldn demonstrace. Shromdn budou povolen pouze tehdy, kdy nebudou naruovat stabilitu sttu. Zpadn zem vyjdily znepokojen nad “nepimenm” krokem proti opozici.

Zkaz demonstrac v Bahrajnu. Opozice poruuje prvo na svobodu slova, hm ministr vnitra
Zdroj fotografie: TK / AP.

Opovren mezinrodnho spoleenstv si vyslouil Bahrajn pot, co zakzal jakkoliv shromdn nebo demonstraci, kter by byla namena proti vldnouc stran. Mimo to tak parlament pijal zkon o postihovn opozinch skupin, kter protivldn demonstrace organizuj.

Tyto kroky pedstavil v ter bahrajnsk ministr vnitra a jsou nejtvrdmi opatenmi proti demonstrantm v krlovstv od doby, kdy dolo k ustaven stannho prva minul rok.


Ministr vnitra Sheikh Rashid al-Khalifa sdlil, e “opakovan poruen” prva na svobodu slova nebude Bahrajn tolerovat. Napt dojde k povolenm pouze tch protest, kter neohroz stabilitu, bezpenost a jednotu zem.

Ministr vnitra ekl, e “s jakmkoliv nezkonnm shromdnm nebo setknm se vypodme prostednictvm alob proti tm, kte se ho astn nebo k nmu vyzvali”.

Velk Britnie v rychlosti vydala prohlen vyjadujc znepokojen nad nepimenm celkovm zkazem shromdn.

Otevrn novch vznic

“Chpeme vldn obavy o udren veejnho podku, zvlt tv v tv stle probhajcm nsilnm protestm. Nicmn obecn zkaz tohoto druhu je pli. Mrov protesty jsou demokratick prvo. Doufm, e vlda Bahrajnu zru toto opaten tak rychle, jak jen to bude mon,” ekl ministr zahrani Alistair Burt.

Bahrajnt pozorovatel vid v tomto kroku odrejc se vldn nestabilitu a nedostatek dialogu s opozic. “Situace je stle stejn a vyhldky na politick een jsou slab,” ekl editor novin Wasat Mansr al-Damr britskmu Guardianu. “Bude to znamenat masov zatkn a otevrn novch vznic.”

Bahrajn: Hrl jsem si na ulici, kdy pijela policie, popsal sv zaten jedenctilet chlapec – tte ZDE

 

Mezi neptele internetu pat Blorusko a Bahrajn. Svobodu omezuje i Francie a Austrlie – tte ZDE

Bahrajnsk “perlov revoluce” skonila loni v beznu, kdy Saudsk Arbie spolen s dalmi leny Rady spoluprce Zlivu zashli se snahou obnovit v zemi podek. Men protesty pokraovaly dl a eskalovaly prv v poslednch dnech.

 

Monarchie v minulosti uinila adu stupk, vetn sven vce pravomoc zvolenmu parlamentu, ale opozin skupiny tvrd, e reformy dlaj mlo pro oslaben tvrd ruky vldnouc krlovsk rodiny. Pi nepokojch pilo od nora 2011 o ivot vce ne 50 lid.

vsd, iHNed.cz, 31.10.2012 13:22tisknipoli


Open all references in tabs: [1 – 6]

This entry was posted in CZ and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply