Nga sẽ cung cấp thịt và ngũ cốc đến Bahrain

Các nhà đầu tư Bahrain quan tâm đến việc tham gia vào các giao dịch tư nhân tại Liên bang Nga, cũng như những người chơi khác từ khu vực này, chủ tịch Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga, ông Kirill Dmitriev tuyên bố.

Bahrain đã đề nghị Nga sử dụng kho chứa chuyên dụng đang xây dựng để tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho việc cung cấp nhiên liệu của Nga sang các nước vùng Vịnh Ba Tư.

This entry was posted in VN and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply